Đặt hàng trực tuyến các sản phẩm dầu nhớt NPOIL

Dầu nhớt xe máy

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu nhớt xe gắn máy 4 thì – CARPO 1000

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

2 Dầu nhớt xe gắn máy 4 thì – CARPO 2000

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

3 Dầu nhớt xe gắn máy 4 thì – NANO 1

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

4 DẦU NHỚT XE GẮN MÁY 4T - MONO 150

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

5 DẦU NHỚT XE GẮN MÁY 4T - MONO 250

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

6 DẦU NHỚT XE MÁY - NANO 1 JASO MA-API SG 15W40

1 Lít

0 VNĐ

7 DẦU NHỚT XE MÁY - NANO JASO MA-API SF 20W50

1 Lít

0 VNĐ

8 DẦU NHỚT XE MÁY NANO 2

0.8L

0 VNĐ

9 Dầu nhớt xe máy RODON 100

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

10 Dầu nhớt xe máy RODON 300

1 Lít

0 VNĐ

11 Dầu nhớt xe số 4 thì – CARPO 4T

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

12 DẦU ĐỘNG CƠ 2T - ZOLA PETROLUB

500ml

0 VNĐ

13 DẦU ĐỘNG CƠ 2T - ZOLA PREMIUM 500ml

500ml

0 VNĐ

14 DẦU ĐỘNG CƠ 2T - ZOLA PREMIUM 1L

1 Lít

0 VNĐ

15 SCOOTER GEAR OIL - DẦU HỘP SỐ XE TAY GA

120ML

0 VNĐ

Dầu động cơ ÔTô - Tải - Tàu

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 DẦU THUỶ LỰC - PETROCOOL 32 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

2 DẦU THỦY LỰC PETRO KUBOTA 68 HL - CAN 10L

Can 10L

0 VNĐ

3 DẦU ĐỘNG CƠ - PETRO APPOLO 40 (TURBO) CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

4 DẦU ĐỘNG CƠ - PETRO APPOLO 40 (TURBO) PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

5 DẦU ĐỘNG CƠ - PETRO APPOLO 40 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

6 DẦU ĐỘNG CƠ - PETRO APPOLO 40 - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

7 DẦU ĐỘNG CƠ - PETRO APPOLO 40 CD/SF - CAN 18L

Can 18L

883.000 VNĐ

8 DẦU ĐỘNG CƠ - PETRO APPOLO 50 (TURBO) CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

9 DẦU ĐỘNG CƠ - PETRO APPOLO 50 (TURBO) PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

10 DẦU ĐỘNG CƠ - PETRO APPOLO 50 CD/SF - XÔ 18L

Xô 18L

1.023.000 VNĐ

921000
11 DẦU ĐỘNG CƠ - PETRO APPOLO 50 TURBO XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

12 DẦU ĐỘNG CƠ - PETROCOOL 20W40 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

13 DẦU ĐỘNG CƠ - PETROCOOL 20W40 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

14 DẦU ĐỘNG CƠ - PETROCOOL 20W40 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

15 DẦU ĐỘNG CƠ - PETROCOOL 20W50 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

16 DẦU ĐỘNG CƠ - PETROCOOL 20W50 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

17 DẦU ĐỘNG CƠ - PETROCOOL 20W50 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

18 Dầu động cơ NP Kubota 40

Can 10L

0 VNĐ

19 DẦU ĐỘNG CƠ NP KUBOTA 40 CAN 6L

Can 6L

0 VNĐ

20 Dầu động cơ NP Kubota 50

Can 10L

0 VNĐ

21 DẦU ĐỘNG CƠ NP KUBOTA 50 CAN 6L

Can 6L

0 VNĐ

22 Dầu động cơ Ô Tô cao cấp - CATO 200 SN/CF

Can 4 Lít

0 VNĐ

23 Dầu động cơ Ô Tô cao cấp - CATO 250 SN/CI

Can 4 Lít

0 VNĐ

24 Dầu động cơ Ô Tô cao cấp - CATO 300

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

25 Dầu động cơ ô tô cao cấp – CATO 100 SM/CI4

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

26 Dầu động cơ ôtô – PETRO APPOLO 50 can 18L

Can 18L

0 VNĐ

27 Dầu động cơ ôtô – PETRO APPOLO 50 phuy 200L -0 VNĐ
28 DẦU ĐỘNG CƠ PETRO APPOLO 40 TURBO XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

29 DẦU ĐỘNG CƠ PETRO KUBOTA 40 - CAN 10L

Can 10L

0 VNĐ

30 DẦU ĐỘNG CƠ PETRO KUBOTA 40 - CAN 6L

Can 6L

0 VNĐ

31 DẦU ĐỘNG CƠ PETRO KUBOTA 50 - CAN 10L

Can 10L

0 VNĐ

32 DẦU ĐỘNG CƠ PETRO KUBOTA 50 - CAN 6L

Can 6L

366.000 VNĐ

33 DẦU ĐỘNG CƠ RESSO 1 CAN 6L

Can 6L

0 VNĐ

34 DẦU ĐỘNG CƠ RESSO 2 CAN 6L

Can 6L

0 VNĐ

35 DẦU ĐỘNG CƠ RESSO 3 API CI4/SL 15W40

Can 5 Lít

0 VNĐ

36 Dầu động cơ tải - tàu MARINE CUMMIN can 18L/25L

Can 18L

0 VNĐ

37 Dầu động cơ tải - tàu MARINE CUMMIN gold turbo can 18L/25L

Can 25L

0 VNĐ

38 Dầu động cơ tải - tàu MARINE CUMMIN phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

39 Dầu động cơ tải - tàu cao cấp - MELION can 18L/25L

Can 18L

Can 25L

0 VNĐ

0 VNĐ

40 Dầu động cơ tải tàu MARINE CUMMIN Turbo Pro+ Phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

41 Dầu động cơ tải tàu MARINE CUMMIN Turbo Pro+ Xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

42 Dầu động cơ tải, tàu cao cấp – MERLION TURBO xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

43 Dầu động cơ tải, tàu MARINE-CUMMIN gold turbo xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

44 Dầu động cơ tải, tàu MARINE-CUMMIN TURBO xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

45 Dầu động cơ xe ô tô 4T – RESSO 1

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

46 Dầu động cơ xe ô tô 4T – RESSO 2

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

47 Dầu động cơ xe tải, tàu cao cấp – MER-LION phuy 200L

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

Can 25L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

48 Dầu động cơ xe tải, tàu cao cấp – RONA 100

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

49 Dầu động cơ xe tải, tàu cao cấp – RONA 200 API CK4-E9, 15W40 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

50 Dầu động cơ xe tải, tàu cao cấp – RONA 200 API CK4-E9, 15W40 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

51 Dầu động cơ xe tải, tàu cao cấp – RONA 250 API SN/CI 5W40 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

52 Dầu động cơ xe tải, tàu cao cấp – RONA 250 API SN/CI 5W40 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

53 PETRO KUBOTA APPOLO 40

Dầu thủy lực

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 DẦU THỦỶ LỰC - PETRO 100

Phuy 200L

0 VNĐ

2 DẦU THUỶ LỰC - PETROCOOL 32 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

3 DẦU THUỶ LỰC - PETROCOOL 32 PHUY

Phuy 200L

0 VNĐ

4 DẦU THỦY LỰC - PETROCOOL 46 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

5 DẦU THUỶ LỰC - PETROCOOL 68 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

6 DẦU THUỶ LỰC - PETROCOOL 68 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

7 DẦU THUỶ LỰC - PETROCOOL 68 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

8 Dầu thủy lực NP Kubota 68 HL

Can 10L

0 VNĐ

9 Dầu thủy lực NP Kubota 68 HM

Can 10L

0 VNĐ

10 DẦU THUỶ LỰC NP KUBOTA 68 HM HL CAN 6L

Can 6L

0 VNĐ

11 DẦU THUỶ LỰC PETRO 10 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

12 DẦU THỦY LỰC PETRO KUBOTA 68 - CAN 6L

Can 6L

0 VNĐ

13 NP PLATO 32 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

14 NP PLATO 32 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

15 NP PLATO 32 XÔ 18L

Can 18L

0 VNĐ

16 NP PLATO 46 - CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

17 NP PLATO 46 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

18 NP PLATO 46 - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

19 NP PLATO 68 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

20 NP PLATO 68 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

21 NP PLATO 68 HL, HM - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

22 PETRO AWS 32 - CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

23 PETRO AWS 32 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

24 PETRO AWS 32 - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

25 PETRO AWS 46 - CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

26 PETRO AWS 46 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

27 PETRO AWS 46 - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

28 PETRO AWS 68 - CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

29 PETRO AWS 68 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

30 PETRO AWS 68 - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

Dầu cầu - hộp số

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 DẦU CẦU HỘP SỐ - PETROCOOL 140 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

2 DẦU CẦU HỘP SỐ - PETROCOOL 140 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

3 DẦU CẦU HỘP SỐ - PETROCOOL 140 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

4 DẦU CẦU HỘP SỐ - PETROCOOL 90 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

5 DẦU CẦU HỘP SỐ - PETROCOOL 90 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

6 DẦU CẦU HỘP SỐ - PETROCOOL 90 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

7 Dầu cầu hộp số PETRO 140 can 18L

Xô 18L

0 VNĐ

8 DẦU CẦU HỘP SỐ PETRO 140 CAN 4L

Can 4 Lít

40.000 VNĐ

9 Dầu cầu hộp số PETRO 140 phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

10 Dầu cầu hộp số PETRO 140 xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

11 Dầu cầu hộp số PETRO 90 can 18L

Can 18L

0 VNĐ

12 DẦU CẦU HỘP SỐ PETRO 90 CAN 4L

Can 4 Lít

0 VNĐ

13 Dầu cầu hộp số PETRO 90 phuy 200L

Can 18L

0 VNĐ

14 Dầu cầu hộp số TELO 140 can 18L

Can 18L

0 VNĐ

15 Dầu cầu hộp số TELO 140 CAN 4L, 5L

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

16 Dầu cầu hộp số TELO 140 phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

17 Dầu cầu hộp số TELO 140 xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

18 Dầu cầu hộp số TELO 90 can 18L

Can 18L

Can 25L

0 VNĐ

0 VNĐ

19 Dầu cầu hộp số TELO 90 phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

20 Dầu cầu hộp số TELO 90 xô 18L

Can 18L

Can 25L

0 VNĐ

0 VNĐ

21 Dầu cầu hộp số – NP TELO 90

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

22 Dầu cầu hộp số – PETRO 90 xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

Dầu nhớt công nghiệp

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu bánh răng - CETO 100

Xô 18L

0 VNĐ

2 Dầu bánh răng - CETO 220

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

3 Dầu bánh răng - CETO 460

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

4 Dầu bánh răng - CETO 680

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

5 Dầu bánh răng – CETO 320

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

6 Dầu bánh răng – NP CETO 150

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

7 Dầu cắt gọt – CUTTING OIL

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

8 DẦU CHỐNG GỈ - NP RUST OIL - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

9 DẦU CÔNG NGHIỆP ISO VG 220

Phuy 200L

0 VNĐ

10 Dầu dệt kim chuyên dụng WHITE OIL 32

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

11 Dầu dệt kim PETRO WHITE OIL 32

Phuy 200L

0 VNĐ

12 Dầu dệt kim – PETRO WHITE OIL 32 -0 VNĐ
13 DẦU GIẢM XOC (DẦU PHUỘC)

Phuy 200L

0 VNĐ

14 DẦU MÁY BIẾN THẾ - NP TURBIN 32

Xô 18L

0 VNĐ

15 DẦU MÁY NÉN KHÍ - ENERGOL RC-R VG100

Xô 18L

0 VNĐ

16 DẦU MÁY NÉN KHÍ - ENERGOL RC-R VG68

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

17 Dầu máy nén khí – ENERGOL RC-R VG 32

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

18 Dầu máy nén khí – ENERGOL RC-R VG 46

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

19 DẦU MÁY NÉN LẠNH - ROXANA 46

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

20 DẦU MÁY NÉN LẠNH - ROXANA 68

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

21 DẦU TÁCH KHUÔN - COAT OIL -0 VNĐ
22 Dầu tôi luyện - TEMPER OIL

Xô 18L

0 VNĐ

23 DẦU TRỤC CHÍNH - SPINDLE OIL - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

24 DẦU TRUYỀN NHIỆT - PETRO TRANSOIL PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

25 Dầu truyền nhiệt PETRO TRANSOIL N46 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

26 Dầu truyền nhiệt – NP TRANSOIL

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

27 DẦU TRUYỀN ĐỘNG - TITAN 10

Xô 18L

0 VNĐ

28 DẦU TRUYỀN ĐỘNG - TITAN 30 -0 VNĐ
29 DẦU TRUYỀN ĐỘNG - TITAN 50

Phuy 200L

0 VNĐ

30 Dầu tuần hoàn – ENERGOL AW 100

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

31 DẦU TURBIN CÔNG NGHIỆP ISO 22/32 XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

32 DẦU XUNG ĐIỆN PETRO EDM FUILD

Phuy 200L

0 VNĐ

Phụ trợ

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu thắng NP 32 – DOT 4 1L

1 Lít

0 VNĐ

2 DẦU THẮNG NP32 - DOT 4 500ml

500ml

0 VNĐ

3 DẦU THẮNG PT32 - DOT 3 500ML

500ml

38.000 VNĐ

4 DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI - NP ATF-4

1 Lít

0 VNĐ

5 Dầu truyền động trợ lực tay lái – NP MEKKON ATF III

1 Lít

0 VNĐ

6 DIAMOND ATF 1L

1 Lít

500ml

0 VNĐ

0 VNĐ

7 DIAMOND ATF V 500ml

500ml

0 VNĐ

8 Nước làm mát Petro Coolant 4L

Can 4 Lít

0 VNĐ

9 NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ - COOLANT 500ml

500ml

0 VNĐ

10 Nước làm mát động cơ – NP COOLANT 1L

1 Lít

Can 4 Lít

500ml

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

11 Nước làm mát động cơ – PT COOLANT 1L

1 Lít

0 VNĐ

12 Nước làm mát động cơ – PT COOLANT 500ML

500ml

0 VNĐ

Dầu hóa dẻo cao su

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 DẦU HOÁ DẺO CAO SU - RPO P150 - PHUY 200L

Can 18L

0 VNĐ

2 DẦU HÓA DẺO CAO SU RPO P140

Can 5 Lít

93.500 VNĐ

3 DẦU HOÁ DẺO CAO SU RPO P140 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

4 Dầu hoá dẻo cao su – PRO P140 can 18L

Can 18L

0 VNĐ

Mỡ bò

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Mỡ bò -0 VNĐ
2 MỠ BÒ BÔI TRƠN CALCIUM GREASE NLGI 3 -0 VNĐ
3 MƠ BÔI TRƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP - NP 290 GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

4 MỠ BÔI TRƠN ĐA NĂNG - NP 180 GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

5 MỠ BÔI TRƠN ĐA NĂNG - PETRO 100 CALCIUM GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

6 MỠ BÔI TRƠN ĐA NĂNG - PETRO 150 CALCIUM GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

7 MỠ CHỊU NHIỆT CAO CẤP - NP 320 GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

8 MỠ CHỊU NHIỆT NP 220 MP3 GREASE

0.5KG

0 VNĐ

9 Mỡ Chịu Nhiệt Đa Năng Multipurpose EP Grease NLGI 3 -0 VNĐ
10 Xuất Nhập Khẩu -0 VNĐ

Dầu gốc - Phụ gia

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu Gốc -0 VNĐ
2 Dầu gốc nhóm I -0 VNĐ
3 Dầu gốc nhóm II -0 VNĐ
4 Dầu gốc nhóm III -0 VNĐ
5 PHỤ GIA 500ml -0 VNĐ
6 Phụ Gia Dầu Nhớt -0 VNĐ
7 RPO

1 Lít

Can 4 Lít

Can 5 Lít

Can 18L

Xô 18L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

Nhựa đường

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Nhựa Đường -0 VNĐ

Nước rửa tay

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Nước rửa tay - Hand Sanitizer -0 VNĐ
Top