Đặt hàng trực tuyến các sản phẩm dầu nhớt NPOIL

Dầu nhớt xe máy

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu nhớt xe gắn máy 4 thì – CARPO 1000

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

2 Dầu nhớt xe gắn máy 4 thì – CARPO 2000

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

3 Dầu nhớt xe gắn máy 4 thì – NANO 1

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

4 DẦU NHỚT XE GẮN MÁY 4T - MONO 150

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

5 DẦU NHỚT XE GẮN MÁY 4T - MONO 250

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

6 Dầu nhớt xe máy RODON 100

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

7 Dầu nhớt xe máy RODON 300

1 Lít

0 VNĐ

8 Dầu nhớt xe số 4 thì – CARPO 4T

1 Lít

0.8L

0 VNĐ

0 VNĐ

9 DẦU ĐỘNG CƠ 2T - ZOLA PETROLUB

500ml

0 VNĐ

10 DẦU ĐỘNG CƠ 2T - ZOLA PREMIUM 500ml

500ml

0 VNĐ

11 DẦU ĐỘNG CƠ 2T - ZOLA PREMIUM 1L

1 Lít

0 VNĐ

Dầu động cơ ÔTô - Tải - Tàu

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu động cơ NP Kubota 40

Can 10L

0 VNĐ

2 Dầu động cơ NP Kubota 50

Can 10L

0 VNĐ

3 Dầu động cơ Ô Tô cao cấp - CATO 300

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

4 Dầu động cơ ô tô cao cấp – CATO 100

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

5 Dầu động cơ ôtô – PETRO APPOLO 50 can 18L

Can 18L

0 VNĐ

6 Dầu động cơ ôtô – PETRO APPOLO 50 phuy 200L -0 VNĐ
7 Dầu động cơ tải - tài NP ATTICA phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

8 Dầu động cơ tải - tàu MARINE CUMMIN can 18L/25L

Can 18L

0 VNĐ

9 Dầu động cơ tải - tàu MARINE CUMMIN gold turbo can 18L/25L

Can 25L

0 VNĐ

10 Dầu động cơ tải - tàu MARINE CUMMIN phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

11 Dầu động cơ tải - tàu cao cấp - MELION can 18L/25L

Can 18L

Can 25L

0 VNĐ

0 VNĐ

12 Dầu động cơ tải tàu ATTICA can 18/25L

Can 18L

Can 25L

0 VNĐ

0 VNĐ

13 Dầu động cơ tải, tàu cao cấp – MERLION TURBO xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

14 Dầu động cơ tải, tàu MARINE-CUMMIN gold turbo xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

15 Dầu động cơ tải, tàu MARINE-CUMMIN TURBO xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

16 Dầu động cơ xe ô tô 4T – RESSO 1

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

17 Dầu động cơ xe ô tô 4T – RESSO 2

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

18 Dầu động cơ xe tải, tàu cao cấp – MER-LION phuy 200L

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

Can 25L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

19 Dầu động cơ xe tải, tàu cao cấp – RONA 100

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

20 Dầu động cơ xe tải, tàu – NP ATTICA XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

Dầu thủy lực

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu thủy lực NP Kubota 68 HL

Can 10L

0 VNĐ

2 Dầu thủy lực NP Kubota 68 HM

Can 10L

0 VNĐ

3 NP PLATO 32 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

4 NP PLATO 32 PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

5 NP PLATO 32 XÔ 18L

Can 18L

0 VNĐ

6 NP PLATO 46 - CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

7 NP PLATO 46 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

8 NP PLATO 46 - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

9 NP PLATO 68 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

10 NP PLATO 68 CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

11 NP PLATO 68 HL, HM - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

12 PETRO AWS 32 - CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

13 PETRO AWS 32 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

14 PETRO AWS 32 - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

15 PETRO AWS 46 - CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

16 PETRO AWS 46 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

17 PETRO AWS 46 - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

18 PETRO AWS 68 - CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

19 PETRO AWS 68 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

20 PETRO AWS 68 - XÔ 18L

Xô 18L

0 VNĐ

Dầu cầu - hộp số

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu cầu hộp số PETRO 140 can 18L

Xô 18L

0 VNĐ

2 DẦU CẦU HỘP SỐ PETRO 140 CAN 4L

Can 4 Lít

40.000 VNĐ

3 Dầu cầu hộp số PETRO 140 phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

4 Dầu cầu hộp số PETRO 140 xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

5 Dầu cầu hộp số PETRO 90 can 18L

Can 18L

0 VNĐ

6 DẦU CẦU HỘP SỐ PETRO 90 CAN 4L

Can 4 Lít

0 VNĐ

7 Dầu cầu hộp số PETRO 90 phuy 200L

Can 18L

0 VNĐ

8 Dầu cầu hộp số TELO 140 can 18L

Can 18L

0 VNĐ

9 Dầu cầu hộp số TELO 140 CAN 4L, 5L

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

10 Dầu cầu hộp số TELO 140 phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

11 Dầu cầu hộp số TELO 140 xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

12 Dầu cầu hộp số TELO 90 can 18L

Can 18L

Can 25L

0 VNĐ

0 VNĐ

13 Dầu cầu hộp số TELO 90 phuy 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

14 Dầu cầu hộp số TELO 90 xô 18L

Can 18L

Can 25L

0 VNĐ

0 VNĐ

15 Dầu cầu hộp số – NP TELO 90

Can 4 Lít

Can 5 Lít

0 VNĐ

0 VNĐ

16 Dầu cầu hộp số – PETRO 90 xô 18L

Xô 18L

0 VNĐ

Dầu hóa dẻo cao su

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 DẦU HOÁ DẺO CAO SU - RPO P150 - CAN 18L

Can 18L

0 VNĐ

2 DẦU HOÁ DẺO CAO SU - RPO P150 - PHUY 200L

Can 18L

0 VNĐ

3 DẦU HOÁ DẺO CAO SU RPO P140 - PHUY 200L

Phuy 200L

0 VNĐ

4 Dầu hoá dẻo cao su – PRO P140 can 18L

Can 18L

0 VNĐ

Dầu nhớt công nghiệp

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu bánh răng - CETO 100

Xô 18L

0 VNĐ

2 Dầu bánh răng - CETO 220

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

3 Dầu bánh răng - CETO 460

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

4 Dầu bánh răng - CETO 680

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

5 Dầu bánh răng – CETO 320

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

6 Dầu bánh răng – NP CETO 150

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

7 Dầu cắt gọt – CUTTING OIL

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

8 DẦU CÔNG NGHIỆP ISO VG 220

Phuy 200L

0 VNĐ

9 Dầu dệt kim chuyên dụng WHITE OIL 32

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

10 Dầu dệt kim – PETRO WHITE OIL 32 -0 VNĐ
11 DẦU MÁY NÉN KHÍ - ENERGOL RC-R VG100

Xô 18L

0 VNĐ

12 DẦU MÁY NÉN KHÍ - ENERGOL RC-R VG68

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

13 Dầu máy nén khí – ENERGOL RC-R VG 32

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

14 Dầu máy nén khí – ENERGOL RC-R VG 46

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

15 DẦU MÁY NÉN LẠNH - ROXANA 46

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

16 DẦU MÁY NÉN LẠNH - ROXANA 68

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

17 DẦU TÁCH KHUÔN - COAT OIL -0 VNĐ
18 Dầu truyền nhiệt – NP TRANSOIL

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

19 Dầu tuần hoàn – ENERGOL AW 100

Can 18L

Xô 18L

Phuy 200L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

20 DẦU XUNG ĐIỆN PETRO EDM FUILD

Phuy 200L

0 VNĐ

21 TITAN 10W, 30W, 50W

Xô 18L

0 VNĐ

Phụ trợ

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu thắng NP 32 – DOT 4 1L

1 Lít

0 VNĐ

2 DẦU THẮNG NP32 - DOT 4 500ml

500ml

0 VNĐ

3 DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI - NP ATF-4

1 Lít

0 VNĐ

4 Dầu truyền động trợ lực tay lái – NP MEKKON ATF III

1 Lít

0 VNĐ

5 DIAMOND ATF 1L

1 Lít

500ml

0 VNĐ

0 VNĐ

6 DIAMOND ATF V 500ml

500ml

0 VNĐ

7 Nước làm mát Petro Coolant 4L

Can 4 Lít

0 VNĐ

8 NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ - COOLANT 500ml

500ml

0 VNĐ

9 Nước làm mát động cơ – NP COOLANT 1L

1 Lít

Can 4 Lít

500ml

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

10 Nước làm mát động cơ – PT COOLANT 1L

1 Lít

0 VNĐ

11 SCOOTER GEAR OIL - DẦU HỘP SỐ XE TAY GA

120ML

0 VNĐ

Mỡ bò

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Mỡ bò -0 VNĐ
2 MỠ BÒ BÔI TRƠN CALCIUM GREASE NLGI 3 -0 VNĐ
3 MỠ BÒ CHỊU NHIỆT XÔ 15KG - PETROLUB -0 VNĐ
4 MƠ BÔI TRƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP - NP 290 GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

5 MỠ BÔI TRƠN ĐA NĂNG - NP 180 GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

6 MỠ BÔI TRƠN ĐA NĂNG - PETRO 100 CALCIUM GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

7 MỠ BÔI TRƠN ĐA NĂNG - PETRO 150 CALCIUM GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

8 MỠ CHỊU NHIỆT CAO CẤP - NP 320 GREASE NLGI 3

0.5KG

4KG

15KG

180KG

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

9 Mỡ Chịu Nhiệt Đa Năng Multipurpose EP Grease NLGI 3 -0 VNĐ
10 Xuất Nhập Khẩu -0 VNĐ

Dầu gốc - Phụ gia

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Dầu Gốc -0 VNĐ
2 Dầu gốc nhóm I -0 VNĐ
3 Dầu gốc nhóm II -0 VNĐ
4 Dầu gốc nhóm III -0 VNĐ
5 PHỤ GIA 500ml -0 VNĐ
6 Phụ Gia Dầu Nhớt -0 VNĐ
7 RPO

1 Lít

Can 4 Lít

Can 5 Lít

Can 18L

Xô 18L

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

0 VNĐ

Nhựa đường

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Nhựa Đường -0 VNĐ

Nước rửa tay

STT Tên sản phẩm Hình Ảnh Dung Tích Đơn giá Đặt hàng Khuyến mãi
1 Nước rửa tay - Hand Sanitizer -0 VNĐ
Top