Hiện nay được sử dụng nhiều cho Dầu Công nghiệp, Dầu động cơ hàng hải hay Dầu động cơ có tiêu chuẩn ACEA(10) “thấp”-động cơ thế hệ cũ. Đặc tính độ nhớt động học cao nên dễ dàng pha chế các loại dầu từ : Dầu cắt gọt kim loại, đến Dầu xy lanh hay động cơ hàng hải, tàu thuỷ hay các loại dầu truyền động hay trợ lực tay lái….
Top