Npoil là đơn vị Xuất/Nhập khẩu sản phẩm chất lượng với nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực vận chuyển hàng hóa sang nước ngoài, giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng thị trường ở nước ngoài như các thị trường khó tính và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều nước khác trên thế giới.


Các sản phẩm phổ biến hiện nay
  • Nông sản
  • Thiết bị, máy móc
  • Thực phẩm
  • Vật tư, hóa chất công nghiệp
  • Nguyên vật liệu sản xuất các ngành công nghiệp
  • Các sản phẩm phụ trợ
Top