Tags: Phan-Thanh-Thao

Doanh nhân Phan Thảo - Giám đốc Công ty Cổ Phần NPOIL: Nhớt “made in Vietnam”

Ngày đăng: 12-01-2020

Khởi nghiệp từ số vốn ít ỏi, chưa đầy bốn năm, Phan Thanh Thảo đã tạo dựng được một xưởng sản xuất dầu nhớt rộng hơn 2.500m2 và sở hữu thương hiệu dầu nhớt NPoil “made in Vietnam” đang được nhiều người tiêu dùng phía Nam biết đến.

Top