Tags: nha-may-dau-nhot-NPOIL

Tất niên nhà máy dầu nhớt NPOIL 2019

Ngày đăng: 18-01-2020

Những hình ảnh tất niên nhà máy dầu nhớt NPoil 2019 tại Hóc Môn. Tổng kết một năm qua của công ty đạt được và những cố gắng cho năm 2020

Top